Lasy dla myśliwych. Rząd szykuje duże zmiany w prawie

Wprowadzenie przywilejów dla myśliwych zakłada nowelizacja prawa łowieckiego, którą przygotowuje ministerstwo środowiska. Jak podaje Gazeta Wyborcza wprowadza ona zakaz utrudniania polowań pod karą grzywny. Oznacza to, że myśliwi dostaną prawo do wypraszania z lasów przebywających tam osób, jeśli tylko uznają, że ich obecność zakłóca polowanie.

 

Nowe prawo mówi zarówno o lasach publicznych jak i prywatnych. Jeśli właściciel ziemi nie będzie sobie życzył organizacji polowań na swoim terenie, będzie musiał udowodnić w sądzie, że wynika to z jego przekonań religijnych.

 

Ministerstwo broni zmian. Twierdzi, że polowania mają na celu redukcję liczebności zwierząt łownych w celu ograniczania szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce rolnej i leśnej,