Mała ustawa reprywatyzacyjna w akcji. Pierwsza odmowa zwrotu nieruchomości