Misiewicz zrezygnował z rady nadzorczej PGZ. Informację potwierdza MON