Alarm w ministerstwie zdrowia. Znaleziono tajemniczą substancję