Debiutanci przed kolejnym odcinkiem TZG. Stres ich motywuje!