Ambitny plan kolonizacji Marsa - ochotnicy muszą się liczyć ze śmiercią