Czarny protest w całym kraju. Kobiety protestują przeciwko zakazowi aborcji