Sprostowanie do materiału "Działacze KOD pobici w Gdańsku. Bijatyka w czasie pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”"

„Wbrew twierdzeniom zawartym w materiale prasowym o tytule: „Działacze KOD pobici w Gdańsku. Bijatyka w czasie pogrzebu „Inki” i „Zagończyka” ” , który ukazał się 28 sierpnia 2016r. na stronie internetowej superstacja.tv nie jest prawdą, aby działacze KOD-u zostali pobici przez członków Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej uczestniczyli w pogrzebie bohaterów narodowych w sposób godny i spokojny, tak aby oddać należną im cześć.
 
Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska”