Małopolska: na cmentarzu w Stryszawie zapada się ziemia