Bez polskiej delegacji

Niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego pogłębia kryzys - taka jest opinia Komisji Weneckiej. Delegaci stwierdzili również, że parlament ma zbyt duży wpływ na władzę sądowniczą. Komisji nie podoba się też nowy sposób wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Komisja Wenecka w wydanej opinii pisze, że jest zaniepokojona kwestiami powoływania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, liczebnością trybunału i kolejnością zajmowania się sprawami. Według organu doradczego Rady Europy niepokojące są też sprawy dołączenia sędziów zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę i niepublikowanie orzeczeń trybunału.

 

W obradach w Wenecji nie uczestniczy polska delegacja rządowa, która zarzuciła stronniczość temu organowi doradczemu Rady Europy.