Smutny dzień nauczyciela. Gimnazja do likwidacji, co z miejscami pracy?