Gangsterskie porachunki na Targówku? W wybuchu bomby zginął mężczyzna