Wózki wyjechały na ulice. Pierwsza wózkowa masa krytyczna