Sejm kontynuuje posiedzenie

Sejm kontynuuje posiedzenie
fot. PAP
Sejm będzie też głosował nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów klubów Kukiz'15 i PO dotyczących kredytów walutowych.
 
Projekt Kukiz'15 zakłada, że kredyty w złotówkach i kredyty denominowane w obcych walutach zostaną zrównane, co ma oznaczać potraktowanie kredytów frankowych tak, jakby były kredytami w złotówkach. Z kolei propozycja PO zakłada, że kredytobiorca mógłby ubiegać się w swoim banku o przewalutowanie posiadanego kredytu hipotecznego w walucie obcej, czyli m.in. w szwajcarskim franku. W czwartek Sejm zdecydował natomiast o przekazaniu do dalszych prac prezydenckiego projektu tzw ustawy antyspreadowej, który przewiduje, że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem a tym, który w rzeczywistości pobrały.
 
Sejm będzie też głosował m.in. nad dwoma wnioskami ws. uchylenia immunitetu prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Z pierwszym z nich do Sejmu wystąpił komendant miejski policji w Łodzi w związku z wykroczeniem, z drugim - dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzie stanowisk w NIK i wykroczenie drogowe.
 
Kwiatkowski kilkakrotnie apelował o uchylenie mu immunitetu. Jak mówił chce "wyjaśnić nieprawdziwe i niesłuszne zarzuty" i zależy mu, "żeby to odbyło się w jawnym postępowaniu, które jest możliwe tylko przed sądem". "To ja jestem najbardziej zainteresowany ustaleniem prawdy” – dodał.
 
Prokuratura Krajowa zamierza postawić Kwiatkowskiemu zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w NIK; policja w Łodzi chce go pociągnąć do odpowiedzialności za wykroczenie drogowe. Uchylenie immunitetu prezesowi NIK rekomendowała komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych.
 
Sejm zajmie się ponadto prezydenckim projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zakłada on, że sądy w sprawach karnych będą musiały sprawdzać, czy w wyniku przestępstwa nie ucierpiało dziecko; jeśli ucierpiało, wymierzona kara powinna być wyższa. W projekcie proponuje się wyższą karę za przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wieku do 15 lat. Minimalna kara wynosiłaby trzy lata więzienia, obecnie nie ma oddzielnego przepisu dotyczącego dzieci. Bardziej srogo karane byłoby także pozbawienie wolności osoby poniżej 15. roku życia.
 
Kolejny punkt posiedzenia Sejmu, to pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny, który dotyczy objęcia czynów zabronionych, związanych z wyłudzaniem podatku VAT, szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego. Projekt dodaje do Kodeksu Karnego szczególną formę tzw. fałszu materialnego dokumentu; wprowadza też przestępstwa tzw. fałszu intelektualnego.
 
Sejm będzie także debatował nad poselskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego, autorstwa Nowoczesnej, który dotyczy rozszerzenia zakresu przepisów penalizujących stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, propagowania rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.
 
Posłowie zajmą się również komisyjnym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który zakłada umożliwienie świadkowi uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.
 
(PAP)