Konin: nastoletni kat posiedzi w oczekiwaniu na proces