Burza na Walnym Zgromadzeniu PZPN - Józef Wojciechowski opuścił salę