Rondo bez dróg. Znaki już są, czy będzie obwodnica?