Rzucali bekonem w meczecie. Dwaj Polacy skazani na osiem miesięcy