Młodzi nie chcą mieszkać w gdańskim falowcu. Coraz mniej stałych lokatorów