Amnestia dla więźniów? Apel kardynała Stanisława Dziwisza