BHP po polsku - jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie bezpieczniej

BHP po polsku - jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie bezpieczniej
Ponad połowa respondentów wybrałaby bezpieczne miejsce pracy zamiast lepiej płatnego. Praca bez umowy, wysoki odsetek zakładów pracy, gdzie nie prowadzi się w ogóle szkoleń z BHP czy stres jako jeden z niedocenionych czynników zagrożenia w pracy - to kwestie przedstawione w raporcie.
 
Tegoroczna edycja badania skupia się na opiniach i postawach osób pracujących fizycznie i umysłowo-fizycznie. Odsetek pracowników fizycznych, pracujących bez umowy wynosi aż 17 proc. Pracownicy fizyczni rzadziej niż umysłowo-fizyczni narażeni są na odczuwanie stresu pracy (64 proc. wobec 80 proc).
 
Podczas analizy opinii na temat bezpieczeństwa dokonano segmentacji behawioralnej i wyodrębniono cztery typy pracowników. Najliczniejszą grupę (57 proc.) stanowią pracownicy "zdystansowani" dla których bezpieczeństwo jest istotne, lecz nie zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Dla "formalistów" (25 proc.) ważne są przede wszystkim procedury. Na trzecim miejscu znaleźli się "spragnieni wiedzy" (17 proc.) - są to ambasadorzy BHP. Na samym końcu jest grupa "ryzykantów" (1 proc.) nie dbająca o bezpieczeństwo i częściej narażająca swoje zdrowie przez co z większym prawdopodobieństwem mogą powodować wypadki.
 
"Przeprowadzona po raz pierwszy w Polsce segmentacja behawioralna pozwoliła szczegółowo przyjrzeć się postawom i zachowaniu poszczególnych typów. Satysfakcjonujący jest fakt, że grupa 'ryzykantów' stanowi tylko 1 % - mówi Andrzej Smółko, prezes CWS-boco Polska, przewodniczący Koalicji 'Bezpieczni w Pracy'. - Należy jednak pamiętać, że wśród wszystkich pracowników w Polsce takich ludzi może być nawet kilkaset tysięcy".
 
Niemal każdy pracownik fizyczny (95 proc.) oraz umysłowo-fizyczny (98 proc.) przyznaje, że zna procedury bezpieczeństwa związane z pełnionym przez siebie stanowiskiem. Aż 14 proc. badanych podkreśla, że w ich miejscu pracy w ogóle nie odbywają się szkolenia BHP.
 
Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj. (bezpieczniwpracy.pl/bezpieczenstwo-pracy-w-polsce-2016/)
 
(PAP)