Zandberg: Nie ma zgody na to, żeby nacjonaliści zawłaszczyli patriotyzm