“Zgromadzenie wsi polskiej”. Rolnicza konwencja PiS