Więźniowie w roli archeologów. Prace poszukiwawcze na terenie byłego obozu śmierci