Przeciwnicy zmian w oświacie usypali przed Sejmem kopiec z kredy

Manifestacja pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole" trwała w stolicy od godz. 12 - przeszła z pl. Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Ujazdowskimi na ul. Wiejską.

 

"Kopiec" z kredy stopniowo się powiększał – manifestanci podchodzili i dorzucali kolejne sztuki; ok. godziny 15 miał średnicę ponad 4 metrów i wysokość ok. metra.

 

Manifestacja zakończyła się ok. 15.00. Organizatorzy szacowali, że uczestniczyło w niej ok. 50 tys. osób. Stołeczna policja oceniała, że na pl. Piłsudskiego, gdzie zaczęło się zgromadzenie, o godz. 13 było ok. 15 tys. osób.

 

Zgodnie ze skierowanymi przez rząd projektami ustaw, które budzą zastrzeżenia manifestujących - w miejsce obecnie istniejących szkół mają zostać wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

 

(PAP)