Trump wypłaci odszkodowanie ze niski poziom nauczania