Kolizja pojazdów z kolumny B. Szydło - ranny funkcjonariusz BOR