Ukraina: awantury w Kijowie - 3. rocznica Majdanu Niepodległości