Więzienie dla rodziców zastępczych. Sąd skazał ich za bicie i molestowanie dzieci