Wniosek o zakaz ekshumacji odrzucony - Sąd Okręgowy nie przyjmuje argumentów rodzin

Sąd nie ujawnia, kto złożył wniosek o zakaz - wiadomo tylko, że do sądu wpłynął wniosek o zabezpieczenie roszczenia o ochronę dóbr osobistych, jakimi są kult pamięci zmarłego i prawo do prywatności.