Są już teorie, że to był zamach - echa kolizji rządowej kolumny w Izraelu