Dziś darmowa komunikacja w Krakowie - przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza