Fitch: wzrost gospodarczy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej przyspieszy w 2017 r.

Fitch: wzrost gospodarczy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej przyspieszy w 2017 r.
Fitch szacuje, iż wzrost gospodarczy we wszystkich gospodarkach wschodzących w Europie w 2017 r. wzrośnie do 2,7 proc. z 1,9 proc. w 2016 r.
 
W ocenie analityków agencji, inflacja w EŚW w 2017 r. będzie rosnąć, gdyż w państwach regionu zawężeniu ulegnie luka podażowa, a ceny surowców na światowych rynkach wzrosną.
 
Fitch ocenia, iż banki centralne w EŚW zmierzą się z różnymi wyzwaniami.
 
"Władze monetarne państw EŚW będą musiały z jednej strony brać pod uwagę luźną politykę Europejskiego Banku Centralnego, a także presję polityczną na wzrost gospodarczy. Z drugiej strony, władze te muszą utrzymać wiarygodność, by osiągnąć postęp w zakotwiczaniu oczekiwań inflacyjnych oraz ze względu na pewną zależność od inwestorów zagranicznych" - napisano w raporcie.
 
Fitch zwrócił uwagę, iż wzrost wydatków rządowych wpłynie na ogólne pogorszenie się pozycji fiskalnej w regionie EŚW w 2017 r. Dodał przy tym, iż trzymanie się zasad fiskalnych narzuconych przez UE pozostaje silną kotwicą dla wielu państw w regionie.
 
W ocenie analityków Fitch, rozwój sytuacji politycznej w EŚW i poza tym regionem może wygenerować niepewność, która wpłynie na wzrost gospodarczy.
 
"Polityczny populizm w regionie może podkopać wiarygodność polityki gospodarczej. Większy protekcjonizm w handlu również może nieść ze sobą negatywne konsekwencje" - napisano w raporcie. 
 
(PAP)