Reforma edukacji w Sejmie - minister Anna Zalewska broni projektu ustawy

Protest zaczął się chwilę po tym, jak minister z mównicy sejmowej przekonywała o konieczności reformy i jej doskonałym przygotowaniu.