98. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej - na obchodach Prezydent RP i Minister Obrony Narodowej