Bogdan Borusewicz o Józefie P.: "Nie chcę go oskarżać ani bronić"