Drogowy problem przedmieść. Deweloperzy zapominają o ulicach