Podatkiem w najbiedniejszych! Muszą zapłacić 19% od umorzonego długu. Tymczasem posłowie...