Kucyki Pony na zakazanej liście Kościoła. „Mówią o czarnej magii i nie rozwijają właściwych postaw”