Bicie dzieci to nadal polska codzienność - świadkowie powinni reagować