Policyjne ćwiczenia na Uniwersytecie Śląskim. Ponad 200 zakładników w rękach terrorystów