Reforma edukacji a poziom uczniów - plany likwidacji gimnazjów