Szydło: Polska będzie wspierać Albanię w dążeniu do członkostwa w UE

Szydło: Polska będzie wspierać Albanię w dążeniu do członkostwa w UE
Premier przypomniała, że to pierwsza wizyta w Albanii prezesa Rady Ministrów od 2004 roku.
 
"To był długi czas. Wierzę, że dzisiejsza wizyta będzie początkiem pogłębionej współpracy" - powiedziała. W tym kontekście mówiła o szansach na pogłębienie współpracy gospodarczej, a także kulturalnej.
 
Szydło mówiła także o aspiracjach Albanii do członkostwa w UE. "Polska będzie wpierała Albanię w dążeniu do członkostwa w UE. Postrzegamy je jako ważny element stabilności i bezpieczeństwa w Europie i w regionie" - zaznaczyła. Pogratulowała też Albanii reform, które już zostały wprowadzone. Zaznaczyła, że Rada Europejska powinna potwierdzić dotychczasowe stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące procesu integracji tego bałkańskiego kraju z UE. Premier zaznaczyła też, że Albania jest bardzo ważnym partnerem Polski w NATO.
 
W piątek podczas wizyty szefowej polskiego rządu podpisano program współpracy na lata 2016-2019 pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministerstwem Kultury Republiki Albanii. W trakcie wizyty Szydło ma też dojść do podpisania: umowy o współpracy pomiędzy Związkiem Izb Handlu i Przemysłu Albanii a polską Krajową Izbą Gospodarczą oraz porozumienia inicjującego kooperację pomiędzy Albańską Agencją Rozwoju Inwestycji a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
 
(PAP)