Alpaki - zwierzęta, które dają radość. Odwiedziliśmy hodowlę w Warszawie