Dzień bez polityków w mediach - dziennikarze przeciwko ograniczeniom