Stepowanie w Och Teatrze. Plejada gwiazd w spektaklu Krystyny Jandy