Smog drąży Skałę. Mieszkańcy miasteczka pod Krakowem przerażeni