Sejmowe życzenia dla politycznej konkurencji. Czy posłowie przemówili ludzkim głosem?