„Wytrwałości i odwagi”. Ewa Kopacz składa życzenia premier Beacie Szydło