Marsz pokoju dla Syrii. Ochotnicy przejdą odwróconym szlakiem uchodźców